Bağlaçlar

Almancada Tarz Bildiren Bağlaçlar

Aşağıdaki tabloda Almancada tarz bildiren bağlaçlar derlenmiştir.

wiegibi, kadar, ne kadar, nasıl
so … wiegibi, kadar
als-den/-dan
indem-mek/-mak suretiyle
als obsanki, -mış gibi
(an)statt dass-ceği yerde, -ceğine
ohne dass-meden/-madan, -meksizin/maksızın
Almancada Tarz Bildiren Bağlaçlar

wie

“gibi, kadar, ne kadar, nasıl” gibi anlamlara gelmektedir.

Ich weiß nicht, wie es meinem Bruder geht.
Kardeşimin nasıl olduğunu bilmiyorum.
Wie es meinem Bruder geht, weiß ich nicht.
Kardeşimin nasıl olduğunu bilmiyorum.
Er hat seiner Mutter erzählt, wie er sie kennengelernt hat.
Annesine onunla nasıl tanıştığını anlattı.

so … wie

“gibi, kadar” anlamlarına gelen bu bağlaç ile karşılaştırma ve kıyas yapma anlamları sağlanır. Temel cümle ile yan cümlede belirtilen şey eşit derecelerdeyse kullanılır. So ile wie arasına genel olarak zarf ya da sıfat gelir. So’dan sonra gelen belirteç ya da sıfat birinci derecede olur.

Thomas benahm sich nicht so, wie ich erwartet habe.
Thomas beklediğim gibi davranmadı.
Anna ist so fleißig wie Emma.
Anna, Emma kadar çalışkandır.

als

“-den/-dan” anlamlarına gelen bu bağlaç ile karşılaştırma ve kıyas yapma anlamları sağlanır. So … wie’nin aksine karşılaştırma yaparken eşitsizlik anlamı verir, yani biri diğerinden üstün ya da farklıysa kullanılır.

Arnold ist ganz anders als John.
Arnold, John’dan çok farklıdır.
Sie ist größer als Bruce.
o Bruce’dan daha uzundur.

indem

“… -mek suretiyle, -mak suretiyle” anlamlarına gelir.

Man kann viel Geld verdienen, indem man viel arbeit.
Çok fazla iş yaparak çok para kazanılabilir.
Heidi macht die Tür auf, indem sie den Schlüssel umdreht.
Heidi, anahtarı çevirerek kapıyı açıyor.

als ob

“sanki, -mış gibi” anlamlarına gelir. Konjunktiv II’de geçen bu bağlaç kıyaslama yapmaya yarar. Als ob olarak kullanılırsa yan cümle, yalnızca als kullanılırsa temel cümle yapar.

Seko verhält sich (so), als ob sie reich wäre.
Seko zenginmiş gibi davranır.
Emily mach so, als ob sie dich verstanden hätte.
Emily seni anlıyormuş gibi yapıyor.

(an)statt dass

“-ceği yerde, -ceğine” anlamlarına gelir. Yalnız önemli bir kullanım farkı vardır. Bu bağlaçta olumsuz bir anlam sağlanır. Dolayısıyla kurulan yan cümlenin olumsuz anlam içermesi gerekir.

Deine Mutter spricht nich mit dem Lehrer. Dein Vater geht zu ihm.
Annen öğretmenle konuşmuyor. Baban ona gidiyor.
Anstatt dass deine Mutter spricht nich mit dem Lehrer, geht dein Vater zu ihm.
Annenin öğretmenle konuşacağına, yerine baban ona gidiyor.

Bu bağlacın aynı zamanda anstatt … zu biçimi vardır. Temel cümle ile yan cümledeki özne farklı ise anstatt dass, özne aynı ise anstatt … zu kullanılır. Haliyle anstatt … zu yapısında özne olmaz.

Anstatt zur Arbeit zu gehen, sitzt Michael zu Hause.
Michael işe gitmek yerine evde oturuyor.

ohne dass

“-meden/-madan, -meksizin/maksızın” anlamlarına gelen bu bağlaç ile de olumsuz bir anlam sağlanır. Haliyle yan cümle olumsuz bir anlam içerir. Ayrıca anstatt dass bağlacı gibi bu bağlaçta da özneler aynı ise ohne … zu kullanımı vardır.

Ich ging an ihm vorbei, ohne dass John mich nicht.
John beni fark etmeden onun yanından geçtim.
Der Arzt kann der Kranken nicht heilen, ohne ihn zu unersuchen.
Doktor hastayı muayene etmeden iyileştiremez.

Daha fazla bağlaç için: Almanca bağlaçlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.