A2 Seviye

Almancada Saatler: Die Uhr

Almancada saatler konusunda olmazsa olmaz kullanılan bazı kelimeler vardır. Bu kelimelerin anlam ve okunuşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

nachgeçiyor
vorvar
halbyarım, buçuk
das Viertelçeyrek
die Minutedakika
Die Uhr – Saat

Almancada Saatlerin Söylenişleri

Almancada saatin kaç olduğunu öğrenmek için kullanılan soru: “Wieviel Uhr ist es?” (Saat kaçtır?)dır. Almancada saat, “Wie spät ist es?” şeklinde de sorulabilir.

Almancada Saat Başlarında Saatin Söylenişi

Es ist … Uhr.” şeklinde bir kalıpta saatin kaç olduğunu bildirecek sayılar boş bırakılan yere getirilerek yapılır.


Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist fünf Uhr.
Saat beştir.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist acht Uhr.
Saat sekizdir.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist sieben Uhr.
Saat üçtür.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist elf Uhr.
Saat üçtür.
Soru ve Cevap

Almancada Kesirli Saatlerin Söylenişi

Türkçede “geçiyor” ile anlatılan kesirli saatlerin Almancada nasıl söylendiğini görelim;

Türkçedeki “var” ile sağlanan anlam, Almancada “vor” kelimesi ile sağlanır.

Es ist ….. vor ….. Buradaki ilk boşluğa dakika, sonrakine saat yerleştirilmelidir. Türkçede ise bunun aksi yapılır. “Bire yirmi var.” cümlesinde ilk önce saat “Bir”, sonra dakika, “yirmi”, yer alır. Bu cümlenin Almancası olan “Es ist zwanzig vor vier.” cümlesinde ise önce dakika, “zwanzig” sonra da saat, “vier” yer alır. Görüldüğü gibi bu kesirli saatlerde Uhr kelimesi geçmemektedir.

“Çeyrek var” söylemek için de yine ilk boşluğa “Viertel” kelimesi yerleştirilir.


Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist zwanzig vor eins.
Bire yirmi var.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist zehn vor vier.
Dörde on var.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist fünf vor elf.
Onbire beş var.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist zwölf vor zehn.
Ona oniki var.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist Viertel vor sechs.
Altıya çeyrek var.
Almancada Kesirli Saatlerin Söylenişi

Türkçede “geçiyor” ile anlatılan kesirli saatlerin Almancada nasıl söylendiğini görelim;

Türkçedeki “Geçiyor“un anlamı Almancada nach kelimesi ile sağlanır.

Es ist ….. nach….. Buradaki ilk boşluğa dakika, sonrakine saat yerleştirilmelidir. Türkçede ise bunun aksi yapılır. “Biri yirmi geçiyor.” cümlesinde ilk önce saat “Bir”, sonra dakika, “yirmi”, yer alır. Bu cümlenin Almancası olan “Es ist zwanzig nach vier.” cümlesinde ise önce dakika, “zwanzig” sonra da saat, “vier” yer alır. Görüldüğü gibi bu kesirli saatlerde Uhr kelimesi geçmemektedir.

“Çeyrek geçiyo” söylemek için de yine ilk boşluğa “Viertel” kelimesi yerleştirilir.


Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist zwanzig nach zwölf.
Onikiyi yirmi geçiyor.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist zehn nach drei.
Üçü on geçiyor.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist sieben nach eins.
Biri yedi geçiyor.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist elf nach neun.
Dokuzu onbir geçiyor.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist Viertel nach drei.
Üçü çeyrek geçiyor.
Almancada Kesirli Saatlerin Söylenişi

Almancada Buçuklu Saatlerin Söylenişi

Türkçede “Buçuk” ile anlatılan saatlerin Almancada nasıl söylendiğini görelim.

Es ist halb….. Buçukları anlatmak için “halb” kullanılır. Yalnız buçukların söylenmesinde Türkçeyle Almanca arasında önemli bir fark vardır. Almancada buçuktan sonra, buçuk olan saatin bir fazlası söylenir. Buradaki boşluğa istenilen, yani buçuk olan saatin bir fazlası konulmaktadır. Örneğin, Türkçede “dört buçuk” denir, ama bunun Almancası “buçuk beş” şeklinde söylenir.


Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist halb fünf.
Dörtbuçuk.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist halb zehn.
Dokuzbuçuk.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist halb acht.
Yedibuçuk.

Wieviel Uhr ist es?
(Saat kaç?)

Es ist halb neun.
Sekizbuçuk.
Almancada Buçuklu Saatlerin Söylenişi
Almancada Saatler
Almancada Saatler

Um wieviel Uhr? – Saat Kaçta?

Bu soru “Saat kaçta?” şeklinde Türkçeye çevrilir. Bu soruya verilecek “saat sekizde, saat ikide” gibi cevaplar “… de, … da” anlamına gelen um kullanılarak yapılır.


Um wieviel Uhr?
Saat kaçta?

acht Uhr

Saat sekizde

Um wieviel Uhr?
Saat kaçta?

Um sieben Uhr
Saat yedide

Um wieviel Uhr?
Saat kaçta?

Um fünf Uhr
Saat beşte

Um wieviel Uhr?
Saat kaçta?

Um elf Uhr
Saat onbirde
Um wieviel Uhr? – Saat Kaçta?

Um wieviel Uhr öffnet deine Mutter die Fenster?
Annen pencereleri saat kaçta açıyor?

Meine Mutter öffnet die Fenster um halb sieben.
Annem pencereleri saat altı buçukta açıyor.

Um wieviel Uhr beginnt die Schule?
Okul saat kaçta başlıyor?

Die Schule beginnt um halb neun.
Okul sekiz buçukta başlıyor.
Almancada Saatler: Um wieviel Uhr?

Almancada Saatler konusu görüldüğü üzere kolay bir mantığa sahiptir.

Yorumlarınızı bu alana yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu