B2 Seviye

Almancada Edilgen Çatı #5 (Futur I-II)

Bu bölümde Almancada Passiv im Futur (Futur I ve Futur II) ile yapılan edilgen çatının anlatımı yapılacaktır. Dersten yüksek verim alabilmek adına ilk konu olan Passiv Präsens konusunu çalışmanızı tavsiye ederiz.

Almancada Passiv im Futur

Kısa bir hatırlatma amacıyla ile etken ve edilgenlik kavramlarını açıklayalım.

Bildiğiniz üzere bir cümlede özne varsa ve bu özne cümledeki fiilin gösterdiği işi yapıyorsa buna Aktiv (Etken) bir cümle denir.

Buna karşılık yüklemde belirtilen işi gerçekleştiren öznenin belirli olmadığı, işin kim tarafından yapıldığı tahmin edilemediği cümleler ise Passiv (Edilgen) bir cümledir.

Passiv im Futur I

Futur I gelecek zamanı ile Passiv yapılırken Futur yardımcı fiili werden kişi zamirlerinin şimdiki zaman (Präsens) formatında çekimlenir. Passiv’in yardımcı fiili ise mastar (yalın) halde cümlenin sonunda yer alır.

Cümlenin ana fiili ise partizip perfekt formatına sokulur ve werden yardımcı fiilinden hemen önce kullanılır.

ichwerde
duwirst
er/sie/eswird
wirwerden
ihrwerdet
sie/Siewerden
Werden Şimdiki Zaman Çekimi

Aşağıdaki tabloda etken cümlelerin edilgen hale dönüşümü gösterilmiştir:

Aktivsatz
(Etken Cümle)
Meine Mutter wird das Essen kochen.
Annem yemek pişirecek.
(Passivsatz)
Edilgen Cümle
Das Essen wird gekocht werden.
Yemek pişirilecek.
Aktivsatz
(Etken Cümle)
Sie wird die Betten machen.
Yatakları o yapacak.
(Passivsatz)
Edilgen Cümle
Die Betten werden gemacht werden.
Yataklar yapılacak.
Passiv im Futur I

Bir iş bir kişi tarafından yapılıyorsa von edatı, eğer işi yapan kişi bir aracı ise ya da söz konusu iş kişilerin dışında biri tarafından yapılıyorsa durch edatı kullanılır. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir husus var; von edatı daima -e hali (Dativ) ile kullanılırken durch ise daima -i hali (Akkusativ) kullanılır.

Der Kranke wird vom Arzt operiert werden.
Hasta doktor tarafından ameliyat edilecektir.
Die Arbeit wird morgen von uns beendet werden.
İş yarın bizim tarafımızdan bitirilecek.
Die Nachricht wird durch einen Boten überbracht werden.
Mesaj bir elçi vasıtasıyla iletilecek.
Diese Stadt wird durch das Erdbeben zerstört werden.
Bu şehir depremle yerle bir olacak.
Die Gäste werden von uns eingeladen werden.
Misafirler bizim tarafımızdan davet edilecek.
Passiv im Futur I

Her etken cümle, edilgen bir cümleye dönüştürülememektedir. Haliyle etken bir cümleyi (Aktivsatz), edilgen bir cümleye dönüştürürken cümledeki fiilin geçişli olup olmamasına bakılır.

Eğer etken cümledeki fiil geçişsiz (intransitiv) bir fiil ise bu cümle edilgen bir cümleye dönüştürülemez. Etken cümlenin edilgen bir cümleye dönüştürülebilmesi için muhakkak geçişli (transitiv) bir fiilin olması ve bu fiile bağlı bir nesne (Akkusativobjekt) olması gerekmektedir.

Etken cümledeki nesne, edilgen cümleye dönüştürüldüğünde özne (Subjekt) olduğu için haliyle -i halinde kalmaz ve yalın hale (Nominativ) geçer.

Aktivsatz
(Etken Cümle)
Er wird den Schlüssel (Akkusativobjekt) funden.
O, anahtarı bulacak.
(Passivsatz)
Edilgen Cümle
Der Schlüssel (Subjekt) wird von ihm gefunden werden.
Anahtar onun tarafından bulunacak.

Passiv im Futur II

Futur II gelecekte bitmiş zaman ile Passiv yapılırken Futur yardımcı fiili werden kişi zamirlerinin şimdiki zaman (Präsens) formatında çekimlenir. Passiv’in geçmiş zamandaki yardımcı fiili sein mastar halinde cümlenin en sonuna gider.

Sein fiilinin önüne ise Passiv’in yardımcı fiili (worden) gelir. Cümlenin ana fiili ise partizip perfekt formatına sokulur ve worden yardımcı fiilinden hemen önce kullanılır.

ichwerde
duwirst
er/sie/eswird
wirwerden
ihrwerdet
sie/Siewerden
Werden Şimdiki Zaman Çekimi
Aktivsatz
(Etken Cümle)
Meine Mutter wird das Essen gekocht haben.
Annem yemek pişirmiş olacak.
(Passivsatz)
Edilgen Cümle
Das Essen wird gekocht worden sein.
Yemek pişirilmiş olacak.
Aktivsatz
(Etken Cümle)
Sie wird die Betten gemacht haben.
Yatakları o yapmış olacak.
(Passivsatz)
Edilgen Cümle
Die Betten werden gemacht worden sein.
Yataklar yapılmış olacak.
Passiv im Futur II

Benzer şekilde von ve durch edatı olan örnekler:

Der Kranke wird vom Arzt operiert worden sein.
Hasta doktor tarafından ameliyat edilmiş olacak.
Die Arbeit wird morgen von uns beendet worden sein.
İş yarın bizim tarafımızdan bitirilmiş olacak.
Die Nachricht wird durch einen Boten überbracht worden sein.
Mesaj bir elçi vasıtasıyla iletilmiş olacak.
Diese Stadt wird durch das Erdbeben zerstört worden sein.
Bu şehir depremle yerle bir olmuş olacak.
Die Gäste werden von uns eingeladen worden sein.
Misafirler bizim tarafımızdan davet edilmiş olacak.
Passiv im Futur II

Fiilin geçişli olup olmamasına göre:

Aktivsatz
(Etken Cümle)
Er wird den Schlüssel (Akkusativobjekt) gefunden haben.
O, anahtarı bulacak.
(Passivsatz)
Edilgen Cümle
Der Schlüssel (Subjekt) wird von ihm gefunden worden sein.
Anahtar onun tarafından bulunmuş olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.