Bağlaçlar

Almancada Neden Belirten Bağlaçlar

Almancada neden belirten bağlaçlar bölümü için aşağıdaki tabloda derlenmiş bağlaçlardan faydalanılır.

weilçünkü, -den dolayı, dığı için, dığından
da-den/-dan dolayı, -dığı için, -dığından, -dığından dolayı/ötürü
zumalher şeyden önce, en başta, çünkü
Almancada Neden Belirten Bağlaçlar

Bu bağlaçlar vasıtasıyla yan cümle, ana cümleye neden belirtecek şekilde bağlanırlar. Neden belirten yan cümleler oluşturulmak için kullanılan bu bağlaçlar alt başlıklar halinde anlatılmıştır;

weil

“Çünkü, -den dolayı, -dığı için, -dığından, -dığından dolayı, -dığından ötürü, -mesi/-ması nedeniyle, -mesi/masından dolayı” gibi anlamlara gelmektedir.

Weil’dan önce virgül kullanılırken sonrasında özne gelir ve yan cümledeki fiil cümlenin sonuna gider.

Weil’lı yan cümle, ilk sıraya da konulabilir. Böylesi durumlarda cümlenin anlamı değişmezken esas cümle virgülden sonra fiiliyle başlar.

Sie fährt nach Deutschland, weil ihre Familie in Deutschland lebt.
Ailesi Almanya’da yaşadığı için o Almanya’ya gidiyor.
Weil ihre Familie in Deutschland lebt, fährt sie nach Deutschland.
Ailesi Almanya’da yaşadığı için o Almanya’ya gidiyor.
Du bist sehr müde, weil du den ganzen Tag gearbeitet habe.
Bütün gün çalıştığın için çok yorgunsun.
Thomas ist nach Berlin gefahren, weil dort die Weltmeisterschaft stattfinden.
Thomas, dünya şampiyonası orada yapıldığı için Berlin’e gitti.

da

“-den/-dan dolayı, -dığı için, -dığından, -dığından dolayı, -dığından ötürü, -mesi/-ması nedeniyle, -mesi/masından dolayı” gibi anlamlara gelmektedir.

Bu bağlaçla ilgili bilinmesi gereken bir husus var ki o da da’lı yan cümlenin temel cümleden önce söylenmesidir. Böylesi olmasındaki temel neden ise ana cümlede bahsi geçen nedenin önceden açıklanması gerektiğindendir.

Da sein Auto kaputt war, konnte er nicht pünktlich kommen.
Arabası bozuk olduğu için zamanında gelemedi.
Da der Bus eine Verspätung hatte, konnte Thomas nicht pünktlich kommen.
Otobüs rötar yaptığı için Thomas zamanında gelemedi.

zumal

“Her şeyden önce, çünkü, en başta ve özellikle de” anlamlarına gelebilen bu bağlaç var olan nedene ilaveten bir başka neden daha belirtmek için kullanılır.

Bei solchem Wetter gehe ich nicht in die Stadt, zumal ich kein Geld habe.
Böyle havalarda şehre gitmem, özellikle de param yokken.
Arzneimittel müssen für sämtliche Europäer zugänglich sein, zumal nach der Erweiterung.

İlaçlar, özellikle genişlemeden sonra tüm Avrupalılar için erişilebilir olmalıdır.

Almancada bağlaçlar bölümüne ile diğer bağlaç türlerine de çalışabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.