A2 Seviye

Almancada E-Hali Yapan Fiiller

Almancada e-hali yapan fiiller konusunda adından da anlaşılacağı üzere cümlede görüldüğü takdirde ismi muhakkak e-haline sokar. Bu tür fiiller Almancada dativ fiiller olarak adlandırılır. Hangi fiillerin e-haline yol açtığına dair genel bir kural verilemez, ancak bu fiil nesnelerinin genellikle fiil tarafından ifade edilen eylem yoluyla bir şekilde avantajlı veya dezavantajlı kişilerle ilgili olduğunun farkında olmak yararlıdır.

Bu özel nesne genellikle cümledeki tek nesnedir. Her zaman dative durumu alan, sık kullanılan Almanca fiillerin bir listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.


abraten
uyarmak

Er hat mir davon abgeraten.
Bana karşı tavsiyede bulundu.

ähneln
benzemek

Er ähnelt seinem Vater.
O babasına benziyor.

applaudieren
alkışlamak

Sie applaudieren dem Artist.
Onlar sanatçıyı alkışlıyorlar.

ausweichen
sakınmak

Sie ist der Gefahr ausweichen.
O, tehlikeden kaçıyor.

begegnen
karşılaşmak

Sie ist ihr in der Stadt begegnet.
Onunla kasabada tanıştı.

bekommen
almak, yaramak

Fleisch bekommt mir nicht.
Et bana yaramıyor.

danken
teşekkür etmek

Ich habe ihnen sehr dafür gedankt.
Kendilerine bunun için çok teşekkür ettim.

dienen
servis etmek

Sie dienen dem Mann.
Onlar adama hizmet ediyorlar.

drohen
tehdit etmek

Er drohte ihm mit einem Stock.
Onu bir sopayla tehdit etti.

einfallen
akla gelmek, çökmek

Diese sind mir nicht eingefallen.
Bunlar aklıma gelmedi.

erliegen
yenik düşmek, ölmek

Er erlag seinen Wunden.
O yaralarına yenik düştü.

folgen
takip etmek

Er folgt ihm mit dem Auto.
Onu arabayla takip ediyor.

gehorchen
itaat etmek

Sie gehorchen dem König.
Onlar krala itaat ediyor.

gehören
ait olmak

Dieses Auto gehört nicht mir.
Bu araba bana ait değil.

gratulieren
tebrik etmak

Sie gratulieren ihm.
Onu tebrik ediyorlar.

helfen
yardım etmek

Er hilft seiner Mutter in der Küche.
Annesine mutfakta yardım ediyor.

imponieren
etkilemek

Sie hat ihm sehr imponiert
Onu çok etkiledi.

passen
uygun olmak

Das neue Kleid passt dir gut.
Bu yeni elbise sana çok yakışıyor.

schaden
zarar vermek

Rauchen schadet der Gesundheit.
Sigara sağlığa zarar verir.

schmeicheln
pohpohlamak

Die Frau schmeichelt ihrem Mann.
Kadın kocasını pohpohluyor.
wehtun
canını yakmak

Der Hund tut ihm weh.
Köpek ona zarar veriyor.
Almancada E-Hali Yapan Fiiller

bei-, ent-, entgegen-, nach-, wider-, zu gibi öneklere sahip fiiller muhakkak dativ bir nesne alır.

beistehenhakkını savunmak, yardım etmek
beiwohnenhazır bulunmak
entsagenvazgeçmek
entstammen-den gelmek
nachgebenvermek
nachkommenyetişmek, takip etmek
nachlaufenpeşinden koşmak
zulaufen-e doğru koşmak
zustimmenmuvafakat etmek
widerstehendirenmek
Almancada E-Hali Yapan Fiiller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu