Bağlaçlar

Almanca Bağlaçlar (die Konjunktionen)

Almanca bağlaçlar uzun ve pek çok alt başlığı olduğu için bu yazıda hepsine değinmeye çalıştık ve gerekli olanlar için ayrı ayrı yazılarda detaylı bir şekilde anlattık.

Bağlaçlar cümleleri ya da bir cümledeki kelimeleri birbirlerine bağlamaya yarayan sözcüklerdir. Almanca bağlaçlar cümlede bulunmalarına göre iki alt gruba ayrılır;

1- Temel (esas) cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlar

Nebenordnende Konjunktionen olarak adlandırılan bu bağlaçlar kendi içinde iki gruba ayrılır.

Bir sözcükten oluşan bağlaçlar

Kendi aralarında iki gruba ayrılır;

İki cümlenin ortasında kullanılanlar

und ve , -de/-da
aber ama, fakat, lakin, ancak, oysa
denn çünkü, zira
oder veya, ya da, yahut, yoksa, veyahut
sondern aksine, bilakis

İkinci cümledeki öznenin yerine kullanılanlar

da o (bu) esnada / sırada / anda
dann sonra, ondan sonra, bunun üzerinei o halde
danach bundan sonra, sonradan, sonra, arkasından
daraufhin bunun üzerine
trotzdem buna rağmen, (olduğu) halde, (olmasına) karşın
dennoch yine, hal böyle iken, buna rağmen
sonst yoksa, aksi halde, aksi takdirde
so bu suretle, böylece, böylelikle
infolgedessen bundan dolayı, bundan ötürü
allerdings fakat, ama
folglich dolayısıyla, demek ki, o halde, dolayı
darum (deshalb, deswegen, daher) bunun için, bundan dolayı, bu nedenle
inzwischen (indessen, unterdessen) o arada, bu esnada, o aralıkta

İki sözcükten oluşan bağlaçlar

Bu tarz bağlaçların (gepaarte Konjunktionen) ilk parçası birinci cümlede, ikinci bölümü ise ya ikinci cümleden önce ya da ikinci cümledeki öznenin yerinde kullanılır. Aşağıdaki listede yaygı olanları derlenmiştir;

entweder … oder … ya … (ve)ya … / ya … ya da …
zwar … aber (doch) … gerçi … ama …
nicht nur … sondern … auch sadece değil … aynı zamanda …
weder … noch … ne … ne de …
sowohl … als auch … hem … hem de
einerseit … anderseits … bir yandan …. diğer yandan ….
mal … mal … bazen … bazen ….
bald … bald …. bazen … bazen …. / kah … kah …
teils … teils … kimi zaman … kimi zaman …

2- Yan cümleyi, temel cümleye bağlayan bağlaçlar

Unterordnende Konjunktionen olarak adlandırılan bu bağlaçlar aşağıda listelenmiştir;

  1. Neden belirten yan cümleler (Kausale Nebensätze)
  2. Zaman belirten yan cümleler (Temporale Nebensätze)
  3. Şart (koşul) belirten yan cümleler (Konditionale Nebensätze)
  4. Zıtlık belirten yan cümleler (Konzessive Nebensätze)
  5. Sonuç belirten yan cümleler (Konsequtive Nebensätze)
  6. Tarz belirten yan cümleler (Modale Nebensätze)
  7. Amaç belirten yan cümleler (Finalsätze)
  8. Araç belirten yan cümleler (Instrumentalsätze)

Neden Belirten Yan Cümleler

weil çünkü
da -den/-dan dolayı, -dığı için, -dığından, -dığından dolayı/ötürü
zumal her şeyden önce, en başta, çünkü

Zaman Belirten Yan Cümleler

als -dığı zaman/sırada, dığında, … iken, -ince/-ınce
wenn … iken -dığında, -dığı zaman, -eceği zaman
bevor(ehe) -meden/-madan önce
bis -ceye kadar/dek/değin
nachdem -dıktan sonra
seit -dığından beri/itibaren/bu yana
indem aynı anda/enada, … iken
sobald olur olmaz, yapar yapmaz
solange -dıkça, -dığı sürece/müddetçe
sooft her defasında, -dıkça

Koşul Belirten Yan Cümleler

wenn şayet/eğer …ise, -dığı takdirde
sofern şayet/eğer, -dığı takdirde
soweit nispette, kadarıyla, dereceye kadar
angenommen, dass … diyelim ki, kabul edelim ki, farz edelim ki
es sei denn, dass … şu şartla, şöyle olursa, ola ki

Zıtlık Belirten Yan Cümleler

obwohl -mesine karşın/rağmen, -dığı halde
wie … auch her ne kadar … ise de, -mesine karşın/rağmen
wenn … auch -diği halde, her ne kadar … ise de

Sonuç Belirten Yan Cümleler

…, so dass öyle ki
… so, dass öyle … ki

Tarz Bildiren Yan Cümleler

wie gibi, kadar
so … wie gibi, kadar
als -den/-dan
indem -mek/-mak suretiyle
als ob sanki, -mış gibi
(an)statt dass -ceği yerde, -ceğine
ohne dass -meden/-madan, -meksizin/maksızın

Amaç Belirten Yan Cümleler

damit -mek/-mak için, amacıyla, -sın diye, -mesi/ması için
um … zu -mek/-mak için, -mek/-mak amacıyla, -sın diye

Araç/Vasıta Belirten Yan Cümleler

dadurch dass … ile, -mek/-mak sayesinde, -mek/-mak suretiyle

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.