Bağlaçlar

Almanca Bağlaçlar Konu Anlatımı

Almanca bağlaçlar (die Konjunktionen) uzun ve pek çok alt başlığı olduğu için bu yazıda hepsini göstermek istedik.

Bağlaçlar cümleleri ya da bir cümledeki kelimeleri birbirlerine bağlamaya yarayan sözcüklerdir. Almanca bağlaçlar cümlede bulunmalarına göre iki alt gruba ayrılır.

1- Temel (esas) cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlar

Nebenordnende Konjunktionen olarak adlandırılan bu bağlaçlar kendi içinde iki gruba ayrılır.

Bir sözcükten oluşan bağlaçlar

Kendi aralarında iki gruba ayrılır;

İki cümlenin ortasında kullanılanlar

undve , -de/-da
aberama, fakat, lakin, ancak, oysa
dennçünkü, zira
oder veya, ya da, yahut, yoksa, veyahut
sondernaksine, bilakis

İkinci cümledeki öznenin yerine kullanılanlar

dao (bu) esnada / sırada / anda
dannsonra, ondan sonra, bunun üzerinei o halde
danachbundan sonra, sonradan, sonra, arkasından
daraufhinbunun üzerine
trotzdembuna rağmen, (olduğu) halde, (olmasına) karşın
dennochyine, hal böyle iken, buna rağmen
sonstyoksa, aksi halde, aksi takdirde
sobu suretle, böylece, böylelikle
infolgedessenbundan dolayı, bundan ötürü
allerdingsfakat, ama
folglichdolayısıyla, demek ki, o halde, dolayı
darum (deshalb, deswegen, daher)bunun için, bundan dolayı, bu nedenle
inzwischen (indessen, unterdessen)o arada, bu esnada, o aralıkta

İki sözcükten oluşan bağlaçlar

Bu tarz bağlaçların (gepaarte Konjunktionen) ilk parçası birinci cümlede, ikinci bölümü ise ya ikinci cümleden önce ya da ikinci cümledeki öznenin yerinde kullanılır. Aşağıdaki listede yaygı olanları derlenmiştir;

entweder … oder …ya … (ve)ya … / ya … ya da …
zwar … aber (doch) …gerçi … ama …
nicht nur … sondern … auchsadece değil … aynı zamanda …
weder … noch …ne … ne de …
sowohl … als auch …hem … hem de
einerseit … anderseits …bir yandan …. diğer yandan ….
mal … mal …bazen … bazen ….
bald … bald ….bazen … bazen …. / kah … kah …
teils … teils …kimi zaman … kimi zaman …

2- Yan cümleyi, temel cümleye bağlayan bağlaçlar

Unterordnende Konjunktionen olarak adlandırılan bu bağlaçlar aşağıda listelenmiştir;

  1. Neden belirten yan cümleler (Kausale Nebensätze)
  2. Zaman belirten yan cümleler (Temporale Nebensätze)
  3. Şart (koşul) belirten yan cümleler (Konditionale Nebensätze)
  4. Zıtlık belirten yan cümleler (Konzessive Nebensätze)
  5. Sonuç belirten yan cümleler (Konsequtive Nebensätze)
  6. Tarz belirten yan cümleler (Modale Nebensätze)
  7. Amaç belirten yan cümleler (Finalsätze)
  8. Araç belirten yan cümleler (Instrumentalsätze)

Neden Belirten Yan Cümleler

weilçünkü
da-den/-dan dolayı, -dığı için, -dığından, -dığından dolayı/ötürü
zumalher şeyden önce, en başta, çünkü

Zaman Belirten Yan Cümleler

als-dığı zaman/sırada, dığında, … iken, -ince/-ınce
wenn… iken -dığında, -dığı zaman, -eceği zaman
bevor(ehe)-meden/-madan önce
bis-ceye kadar/dek/değin
nachdem-dıktan sonra
seit-dığından beri/itibaren/bu yana
indemaynı anda/enada, … iken
sobaldolur olmaz, yapar yapmaz
solange-dıkça, -dığı sürece/müddetçe
soofther defasında, -dıkça

Koşul Belirten Yan Cümleler

wennşayet/eğer …ise, -dığı takdirde
sofernşayet/eğer, -dığı takdirde
soweitnispette, kadarıyla, dereceye kadar
angenommen, dass …diyelim ki, kabul edelim ki, farz edelim ki
es sei denn, dass …şu şartla, şöyle olursa, ola ki

Zıtlık Belirten Yan Cümleler

obwohl-mesine karşın/rağmen, -dığı halde
wie … auchher ne kadar … ise de, -mesine karşın/rağmen
wenn … auch-diği halde, her ne kadar … ise de

Sonuç Belirten Yan Cümleler

…, so dassöyle ki
… so, dassöyle … ki

Tarz Bildiren Yan Cümleler

wiegibi, kadar
so … wiegibi, kadar
als-den/-dan
indem-mek/-mak suretiyle
als obsanki, -mış gibi
(an)statt dass-ceği yerde, -ceğine
ohne dass-meden/-madan, -meksizin/maksızın

Amaç Belirten Yan Cümleler

damit-mek/-mak için, amacıyla, -sın diye, -mesi/ması için
um … zu-mek/-mak için, -mek/-mak amacıyla, -sın diye

Araç/Vasıta Belirten Yan Cümleler

dadurch dass… ile, -mek/-mak sayesinde, -mek/-mak suretiyle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu