A1 Seviye

Alman Alfabesi ve Harflerin Okunuşları

Alman alfabesi ve harflerin okunuşlarını öğrenmek, dinleme ve konuşma becerileri oldukça önemli bir konudur. Alman Alfabesi, Latin alfabesinden türemiş olup 26 harf, 3 Umlaut (ä, ö, ü) ve bir eszett (ß) olmak üzere 30 harften oluşur. Ayrıca Alman alfabesinde olmayıp yabancı dillerden gelen kelimelerde farklı harfleri de görmek mümkündür. (Fransızca é = Café)

Youtube kanalımız üzerinden ilgili konuyu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz;

Alman Alfabesi

Almancada Alfabe ve Harfler Almanca yaygın kullanılan sıfatlar pdf

Başlığın hemen yanında bulunan pdf resmi vasıtasıyla dersi indirebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda harfler, okunuşlarını dinleyebileceğiniz butonlarla birlikte verilmiştir.

Büyük HarfKüçük HarfBüyük HarfKüçük Harf
Aa Nn
Bb Oo
Cc Pp
Dd Qq
Ee Rr
Ff Ss
Gg Tt
Hh Uu
Ii Vv
Jj Ww
Kk Xx
Ll Yy
Mm Zz
Ää Üü
Öö ßß
Alman Alfabesi ve Harflerin Okunuşları

Almancada Harfler

Alman alfabesindeki harflerin okunuşu yalnız bu harfler tek tek söylendiği zaman yukarıda gösterildiği gibidir. Kelime içinde okunuşları değişebilir. Bu değişikliklerin başlıcaları gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca okunuşlarda bir sesli harfin sağında bulunan iki nokta (:) o sesin biraz uzunca okunacağını gösterir.

Umlaut burada biraz bilinmez kaldı. Görevi anlamını idrak etmemize yardımcı olsa da yine de ufak bir açıklama yapmakta, sözlük anlamını paylaşmakta fayda var: Sesli harfin telaffuzunun inceldiğini göstermek için sesli harfin üzerine yerleştirilen çift nokta işaretine denir.

ä, ö, ü gibi umlaut olan harfler ve ß harflerinin klavyede mevcut olmamasından ötürü alternatif olarak ä= ae, ö= oe, ü= ue ve ß= ss şeklinde yazılabilir. Ancak genel olarak zorda kalınsa dahi bu harflerin alternatif yazılışları pek tercih edilmemektedir. Sizin de tercih etmemenizi tavsiye ederiz.

Bu alternatifler yerine ilgili harfleri oluşturmak için biraz uğraştırıcı metotları deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızda internet varsa Google’a veyahut kullandığınız herhangi bir tarayıcıya “umlaut a” şeklinde arama yaparak ulaşabilirsiniz. Yine benzer şekilde tarayıcınıza “esszet” yazarak ß harfine ulaşabilirsiniz.

Ancak internet bağlantınız yoksa klavyede kullanacağınız harf kombinasyonlarıyla bu harfleri elde etmek mümkün. Aşağıda koyu olarak gösterilmiş harflere sırayla tıklayarak bu harfleri oluşturabilirsiniz.

Alt + 0196 = Ä
Alt + 0228 = ä
Alt + 0214 = Ö
Alt + 0246 = ö
Alt + 0220 = Ü
Alt + 0252 = ü
Alt + 0223 = ß

Almancada Sesli Harfler (a, e, i, o, u, ö, ü, ä)

Bu harflerin, e haricinde geri kalanların okunuşları Türkçedeki gibidir. Kelimelerin sonundaki -l, -ln, -lst, -m, -n, -nd, -nt, -s veya -r, -rm, -rn, -rt, -rst harflerinden önce ve kelime sonuna gelen e harfi kapalı olarak, Türkçedeki ı harfine benzer bir şekilde söylenir.

YazılışıAnlamı
bitten rica etmek
YazılışıAnlamı
Bauer çiftçi

-Diğer hallerde Türkçedeki e gibi okunur.

YazılışıAnlamı
Weg yol
YazılışıAnlamı
Telefon telefon
  • Umlaut harflerden ö, ü ve ä harfi de sesli harflerden sayılır.
YazılışıAnlamı
Käse peynir
ä Okunuşu
YazılışıAnlamı
wählen tercih etmek
ä Okunuşu

Almancada Birleşik Sesli Harfler

Bazı sesli harfler yan yana gelerek değişik sesler oluştururlar. Bu sesli harfler grubuna “Birleşik sesli harfler” denir.

ai, ei ikisi de “ay” gibi okunur.

YazılışıAnlamı
Mai mayıs
ai, ay, ei, ey Okunuşu
YazılışıAnlamı
klein küçük
ai, ay, ei, ey Okunuşu

äu, eu her ikisi de “oy” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
läuten çalmak
äu, eu Okunuşu
YazılışıAnlamı
heute bugün
äu, eu Okunuşu

ie Türkçedeki “şiir” kelimesinde geçen ii gibi biraz uzunca olacak şekilde telaffuz ederiz.

YazılışıAnlamı
hier burada
ie Okunuşu

oe uzun bir “ö” gibi okunur.

YazılışıAnlamı
Goethe Goethe
oe Okunuşu

eğer iki aynı sesli harf yanyana gelirse o hece uzun okunur.

YazılışıAnlamı
Haar saç
aynı sesli harfler yanyana gelirse
YazılışıAnlamı
Meer göl
aynı sesli harfler yanyana gelirse

Almancada Birleşik Sessiz Harfler

sch “ş” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
schön güzel
sch Okunuşu

chs “ks” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
sechs altı
chs Okunuşu

ch “h” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
ich ben
ch Okunuşu

ck “k” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
die Brücke köprü
ck Okunuşu

ph “f” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
das Phänomen fenomen
ph Okunuşu

sp kelime başında ve ön eklerden (ver-, be-, zer-,…) sonra “şp” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
das Beispiel misal
sp Okunuşu

st kelime başında ve ön eklerden (ver-, be-, zer-,…) sonra “şt” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
stehen ayakta durmak
st Okunuşu

Almancada Sessiz Harfler

Sessiz harflerin çoğunluğu Türkçede olduğu gibi okunur. Bunların belli başlı istisnaları aşağıdaki gibidir.

c iki farklı durumda okunur; 1. Durum yalnız yabancı kelimelerde görünür, 2. Durum ise 1. Durum dışında kalan durumlarda kullanılır.

YazılışıAnlamı
Café kafe
c Okunuşu
YazılışıAnlamı
Celsius selsius
c Okunuşu

j “y” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Jahr yıl
j Okunuşu
YazılışıAnlamı
Jeder herkes
j Okunuşu

q “kv” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Quelle kaynak
q Okunuşu
YazılışıAnlamı
bequem rahat
q Okunuşu

r genellikle Türkçedeki “r” gibi okunur. Yalnız kelime sonuna gelen -er hecesinde r çok hafif, hatta hemen hemen hiç okunmaz.

YazılışıAnlamı
Lehrer öğretmen
r Okunuşu
YazılışıAnlamı
Bauer çiftçi
r okunuşu

s kelime ya da hece başında sesli harften önce “ze” şeklinde, iki sesli harf arasında ve -m, n, l, r- harflerinden sonra “z” olarak ve geri kalan tüm durumlarda s gibi okunur.

YazılışıAnlamı
See göl
s Okunuşu
YazılışıAnlamı
absicht niyet
s Okunuşu
YazılışıAnlamı
lesen okumak
s Okunuşu
YazılışıAnlamı
Linse lens
s Okunuşu
YazılışıAnlamı
ist olmak
s Okunuşu

v genellikle “f” olarak okunur ama yabancı kelimelerin başında veya ortasında Türkçedeki “v” gibi okunur.

YazılışıOkunuşu
Vater baba
v Okunuşu
YazılışıAnlamı
Vase vazo

w “v” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Welt dünya
w Okunuşu

x “ks” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Axt balta
x Okunuşu

“iü” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Symbol sembol
y Okunuşu

“ts” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
zwei iki
z Okunuşu

10 Yorum

    1. Motive edici yorumunuz için teşekkür ederiz. Sayfamızdaki yazıları günbegün güncelleyip en yararlı hale getirmeye devam edeceğiz.

  1. Gerçekten tüm sunumlar harika bayıldımmm. 2 senedir Almanca öğrenmeye çalışıyorum ve sizden verim aldım.

    1. Faydası olması bizleri oldukça mutlu etmekte. ayrıca çalışmalarımızı daha da iyi hale getirebilmek için umulmadık bir motivasyon kaynağı oluyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.